วัดนางพญา

วัดนางพญา

ซึ่งจะอยู่ใกล้วัดใหญ่ รอบๆ อุโบสถวัดนางพญาภายในจะเขียนผนังบริเวณรอบๆอุโบสถดูวิจิตรสวยงาม วัดนี้มีชื่อเสียงในด้านพระเครื่องที่โด่งดัง คือ “พระนางพญา” เล่ากันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระนางพญา เป็นสุดยอดพระเครื่องหนึ่งในพระเบญจภาคี ซึ่งพระนางพญามีชื่อเสียงทางด้านเมตตามหานิยมครับ พระประธานในอุโบสถ เรียกว่า พระสมเด็จนางพญาเรือนแก้ว