สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกเดิมเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แบ่งที่เที่ยวออกเป็น 2 จุดใหญ่ๆ

หรือที่ชาวพิษณุโลก เรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย

ซึ่งจะอยู่ใกล้วัดใหญ่ รอบๆ อุโบสถวัดนางพญาภายในจะเขียนผนังบริเวณรอบๆอุโบสถดูวิจิตรสวยงาม วัดนี้มีชื่อเสียงในด้านพระเครื่อง

เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล เป็นของจ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านจำนวนมากมาจัดแสดง

ซึ่งบนเขาแห่งนี้มีที่เที่ยวให้ไหว้พระสักการะหลายที่อาทิ เช่น วัดเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว และโรงเจไซที ฮุกตึ๊ง เจ้าพ่อเฮ้งเจีย

เมืองพิษณุโลก ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระราชวังจันทน์

ซึ่งทางอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่อาทิ เช่น ลานหินแตก และลานหินปุ่ม , ผาชูธง ซึ่งเป็นจุดชมวิว ที่สวยงาม

เป็นลำน้ำที่ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ซึ่งลำน้ำแห่งนี้ ประกอบไปด้วย น้ำตกมากมาย เช่น น้ำตกศรีดิษฐ์ น้ำตกแก่งโสภา น้ำตกปอย น้ำตกแก่งซอง และน้ำตกวังนกแอ่น