อัตราค่าบริการรถตู้เช่าพิษณุโลก


อัตราค่าบริการเป็นเพียงอัตราส่วนนึงที่ทีมงานของเราคำนวณสำหรับลูกค้าต้องการเช่ารถตู้ครึ่งวันหรือต้องการให้ไปรับส่งสนามบินก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ 
อัตราราคาข้างต้นเป็นอัตราราคาเช่ารถตู้ต่อ 1 วันเท่านั้น อัตราราคานี้เป็นการให้บริการเฉพาะค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับเท่านั้น ยังไม่รวมค่าน้ำมัน และค่าทางด่วน 
ระยะเวลาการให้บริการรถตู้ ช่วงเวลา 06.00 – 20.00 หากใช้บริการรถตู้เกินเวลาดังกล่าว จะต้องชำระค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 200 บาท 
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

รถตู้เช่า

1,800฿

 • ราคาต่อวันไม่รวมน้ำมัน
 • รับ -ส่ง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
 • ให้บริการในพื้นที่พิษณุโลก
 • กรณีรับ-ส่ง สนามบินสามารถสอบถามได้ครับ

ต่างจังหวัด

1,800฿

 • ราคาต่อวันไม่รวมน้ำมัน
 • ขับรถไม้เกิน 250 กม
 • สามารถเดินทางได้ทุกจังหวัด
 • ระยะทางตามที่ทางทีมงานของเราได้กำหนดไว้

ต่างจังหวัดเกิน 250 กม.

2,200฿

 • ราคาต่อวันไม่รวมน้ำมัน
 • ระยะทางเกิน 250 กม
 • สามารถเดินทางได้ทุกที่ที่ต้องการ
 • ราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคารวมน้ำมัน

สอบถาม฿

 • ราคารวมน้ำมัน
 • เนื่องจากสถานการณ์โลก
 • ทำให้ไม่สามารถรวมน้ำมันได้
 • ลูกค้าสามารถสอบถามสถานที่ท่องเที่ยว ให้เราคำนวณให้

ทีมงานของเรามีเลขที่บัญชีธนาคาร 3 บัญชีดังนี้ 

การชำระเงิน