เนินมะปราง 

เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกเดิมเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แบ่งที่เที่ยวออกเป็น2จุดใหญ่ ๆ คือบ้านมุม ซึ่งตั้งอยู่ในตัวอำเภอ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว อาทิ เช่น ภูเขาหินปูน หินย้อย ซึ่งมีฉายาว่า กุ้ยหลินเมืองไทย และถ้ำค้างคาว ถ้ำผาท่าพล และอีกหนึ่งจุดคือบ้านรักไทย ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านสวนชมวิว เป็นที่ตั้งของบ้านต้นไม้รูปหัวใจ โดยที่จะเลือกพักที่บ้านมุง หรือบ้านรักไทยก็ได้