เขาสมอแคลงพิษณุโลก 

ซึ่งบนเขาแห่งนี้มีที่เที่ยวให้ไหว้พระสักการะหลายที่อาทิ เช่น วัดเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว และโรงเจไซที ฮุกตึ๊ง เจ้าพ่อเฮ้งเจีย ทำบุญเสร็จก็ขึ้นไปสู่ยอดเขาสมอแคลง และมีอีกที่สำคัญ คือ ยอดเจดีย์ด้วนที่สวยงาม และจุดแห่งนี้สามารถชมวิวบนยอดเขาเจดีย์ด้วนจะได้เห็นวิวรอบๆ เขาซึ่งจะมองเห็นทั้งตัวเมือง อ.เมืองพิษณุโลก และ อ.วังทอง ของจังหวัดพิษณุโลก